مزایای ساخت تیزر تبلیغاتی چیست؟

مزایای ساخت تیزر تبلیغاتی چیست؟

مزایای ساخت تیزر تبلیغاتی

افراد یک سوم از زمانی که در اینترنت هستند را صرف دیدن ویدئو می کنند، دانستن همین یک موضوع برای پی بردن به اهمیت ساخت تیزر تبلیغاتی می تواند کافی باشد. در ادامه به برخی مزایای کلیدی ساخت تیزر تبلیغاتی اشاره می کنیم:

• کاربران امروزه بیش از همه به تماشای ویدئو علاقه دارند. ۹۲ درصد کاربران اینترنت ویدئوهای تبلیغی را تماشا می کنند و یک سوم از خریداران، بعد از دیدن تیزر تبلیغی است که دست به خرید می زنند.
• کاربران ویدئو را به اشتراک می گذارند. اگر تیزر تبلیغی شما جذاب باشد مطمئن باشید که به افراد به طور رایگان با اشتراک آن، برای شما بازاریابی می کنند!
• ویدئو، بهترین شکل اطلاع رسانی است. وید دارای تصویر و موسیقی است و حرکت دارد و بنابراین در کمترین زمان میتواند بیشترین اطلاعات را به ذهن کاربر منتقل کند.
• موتورهای جستجو به ویدئو علاقه دارند. موتورهای جستجو، سایتهایی که دارای ویدئو هستند را در اولویت قرار میدهند.
• تیزر تبلیغاتی موجب جذب اعتماد مشتری می شود. نتایج یک تحقیق انجام شده در آمریکا نشان داده که ۳۶ درصد از افراد به تبلیغات تیزری اعتماد می کنند و دیدن این تبلیغات تمایل آنها به خرید را تا ۹۷ درصد افزایش می دهد.
• یک تیزر تبلیغاتی خوب در ذهن مردم ماندگار می شود. مشتریان شما تا مدت ها و شاید تا همیشه، تیزر تبلیغی شما را به خاطر می آوررند .

دیدگاهتان را بنویسید