چاپ افست، چاپ دیجیتال، چاپ آنلاین

آیا در عصر دیجیتال نیازی به تبلیغات چاپی هست؟

در عصر دیجیتال (آنلاین) به دلیل پیشرفت هایی که در این حوزه بوجود آمده، بسیاری از صاحبین کسب و کار به تبلیغات روی آورده اند که بسیار هم موفق بوده است. اما باید این مسئله را متذکر شویم که تبلیغات دیجیتال به تنهایی کمک خوبی برای شناخت بیشتر مشاغل نیست و در کنار آن باید تبلیغات چاپی (آفلاین) هم داشته باشند.

تبلیغات آنلاین و آفلاین دو روش از تبلیغات هستند که می توان گفت در کنار یکدیگر برای رونق کسب و کار شما مناسب می باشند. البته در مشاغل کوچکتر محلی تنها می توان از چاپ استفاده کرد زیرا به راحتی منطقه را پوشش می دهند و این یک مزیت است.

در تبلیغات آنلاین مشتری به دنبال یک محصول بر اساس نیاز خود است و در دنیای دیجیتال بدنبال محصول دیگر نمی گردد، اما در تبلیغات چاپی وقتی برگه ای به دست شما می رسد که به عنوان مثال در مورد اطلاعات یک رستوران است، شما به ناگاه به فکر می افتید که بهتر است امشب به آن رستوران برویم.

در یک تحقیق در سال ۲۰۰۹ میلادی در دانشگاه بنگور در رابطه با تبلیغات چاپی و دیجیتال با استفاده از اسکن مغزی به این نتیجه رسیده اند که هر چه که نماد فیزیکی داشته باشد به دلیل ارتباط بهتری که با شبکه های عصبی مغز برقرار می کند، در مغز جلوه واقعی تری دارد.

در سال ۲۰۱۱ یک موسسه تحقیقاتی در تحقیقات خود این نتایج را اعلام کرد:
مطالعه مطالب چاپی آسان تر از مطالب دیجیتال است و همچنین تبلیغات چاپی بهتر از تبلیغات دیجیتال به دلیل درک و یادآوری آسان تر، بیشتر در حافظه مخاطب باقی می ماند.